Ochrana osobních údajů


ÚvodOchrana osobních údajů

Základní informace

Správce osobních údajů:

 1. MKV ozubená kola s.r.o.,
  vedená v OR u Krajského soudu v Plzni, sp.zn. C 28242
  se sídlem Lochotínská 407/13, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň
  prokurista: Bc. Dagmar Vítovcová
  IČO: 242 74 607
  tel: +420 377 010 195
  e-mail: info@mkv.cz; vitovcova@mkv.cz

 

Zpracovatelé osobních údajů:

 1. Beneš & Michl s.r.o. (IČ: 20846234)

 

Správce a zpracovatelé jsou povinni zajistit veškeré úsilí k tomu, aby bylo s osobními daty nakládáno v souladu s nařízením (EU) 2016/679.

Zdroj osobních údajů

Osobní údaje jsou získány na základě vzájemné komunikace, uzavřených smluv, či z vyplněných formulářů a pohybu po webových stránkách. Další osobní údaje pochází z veřejně dostupných zdrojů (rejstříků, evidencí, atd.).

Seznam osobních údajů

Zpracováváme následující osobní údaje:

 1. Osobní údaje z vyplněných kontaktních formulářů:
  1. Jméno, Telefon, E-mail, IP adresa
 2. Osobní údaje z vyplněných registračních formulářů:
  1. Jméno, Telefon, E-mail, IP adresa

Pro zlepšení našich služeb využíváme možnosti uložení cookies do vašeho prohlížeče. Jedná se o:

 1. Cookies pro uložení dat z předešlého vyplnění formuláře
 2. Cookies třetích stran - Google, Seznam, Facebook

 

Účel zpracování osobních údajů

Uložené osobní údaje zpracováváme pro účely:

 • Naplnění závazků mezi správcem a subjektem údajů
 • PR a Marketingové aktivity

Doba zpracování

Osobní údaje budou zpracovány po dobu nezbytně nutnou k daným účelům. Ne však po dobu delší než 10 let. Po uplynutí této doby budou osobní údaje odstraněny.

Informování, editace, nebo výmaz osobních údajů

Ze statutu nařízení máte právo ovlivnit způsob nakládání s vašimi osobními údaji. Zejména se jedná o:

 • Právo na informace o zpracování vašich osobních údajů
 • Právo na opravu osobních údajů
 • Právo na odstranění (právo být zapomenut)

Pro uplatnění tohoto práva nás prosím kontaktujte v písemné podobě na adresu:

 1. MKV ozubená kola s.r.o.,
  vedená v OR u Krajského soudu v Plzni, sp.zn. C 28242
  se sídlem Lochotínská 407/13, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň
  prokurista: Bc. Dagmar Vítovcová
  IČO: 242 74 607
  tel: +420 377 010 195
  e-mail: info@mkv.cz; vitovcova@mkv.cz

Abychom mohli ověřit vaši identitu před zpracováním požadavku, prosíme o připojení notářsky ověřeného podpisu.