Reference


ÚvodReference

Strojírenský průmysl, energetika

  • ČEZ, a.s.
  • HZ Břidličná, a.s.
  • Mavel, a.s.
  • PBS Velká Bíteš, a.s.
  • Železárny Hrádek, a.s.

Rychloběžné převodovky
P = 200 - 5000 kW, n1 = 15000 - 20000 min-1
Kuželové (úhlové) převodovky pro MVE
P = 300 - 850 kW, n1 = 800 - 1000 min-1


Cementárny a vápenky

  • Cement Hranice, a.s., skupina Dyckerhoff
  • Cementáreň Turňa, a.s.
  • Cementárny a vápenky Prachovice, a.s.
  • Českomoravský cement, a.s., skupina Heidelberger
  • Hirocem, a.s., Rohožník
  • Lafarge Cement, a.s.
  • PSP Engineering, a.s.

Čelní jedno-, dvou a třístupňové převodovky pro mlýny a cementační pece
P = 500 - 1850 kW, n1 = 980 min-1
Ozubené věnce do Ø 8000 mm a šířky do 1000 mm


Gumárenský průmysl

  • Barum Continental, s.r.o.
  • Mitas Praha, a.s.
  • Rotas strojírny, s.r.o.
  • Tyros, s.r.o.

Čelní jedno-, dvou a třístupňové převodovky pro hnětiče
P = 100 - 800 kW, n1 = 980 min-1
Šnekové převodovky
P = 10 - 150 kW, n1 = 900 min-1


Surovino-zpracovatelský průmysl, keramické závody

  • CALOFRIG, a.s.
  • Chlumčanské keramické závody, a.s.
  • Západokámen Plzeň, a.s.

Čelní jedno-, dvou a třístupňové převodovky pro hnětiče a drtiče
P = 20 - 600 kW, n1 = 980 - 1500 min-1


Papírenský a chemický průmysl

  • JIP Větřní, a.s.
  • Lovochemie, a.s.
  • Novácké chemické závody, a.s.
  • Setuza, a.s.

Převodovky všeobecného použití (čelní, kuželočelní, kuželové)
P = 10 - 800 kW, n1 = 750 - 1500 min-1


Ostatní

  • Cukrovar Hrochův Týnec, a.s.
  • Českomoravské cukrovary, a.s.
  • Plzeňské mlýny, a.s.
  • TESCO, a.s.

Nestandardní převodovky dle požadavku zákazníka až do hmotnosti cca 50 000 kg.